Okresní soud v Trutnově

Informační centrum

Informační centrum č. dveří 102 v přízemí Okresního soudu v Trutnově poskytuje:

  • vyznačení právní moci na předložené stejnopisy rozhodnutí (v případě pořízení kopií je služba zpoplatněna podle zákona č. 549/91 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích")
  • informace o stavu řízení včetně nařízených jednání
  • nahlížení do spisů a jejich studium (s předchozím objednáním na konkrétní termín telefonicky na tel. č. 499 857 212, e-mailem na adrese info@osoud.tru.justice.cz nebo osobně na č. dveří 102)
  • kopírování dokumentů ze spisu
  • výpisy ze seznamu znalců a tlumočníků
  • informace o internetových stránkách přístupných veřejnosti a jejich využití
  • možnost příjmu podání v případě vyřizování dalších služeb v informačním centru

 

Provozní doba informačního centra je

Pondělí            8.00 – 12.00    13.00 – 16.30

Úterý               8.00 – 12.00    13.00 – 14.30

Středa              8.00 – 12.00    13.00 – 16.30

Čtvrtek            8.00 – 12.00    13.00 – 14.30

Pátek               8.00 – 12.00    13.00 – 14.00

 

UPOZORNĚNÍ:

Informace jsou poskytovány po celou dobu úředních hodin informačního centra. Poslední účastník je přijímán 15 minut před skončením úředních hodin informačního centra a je třeba svůj příchod přizpůsobit časové náročnosti požadované služby. Informační centrum neposkytuje informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ke studiu spisu je nutno se objednat nejpozději jeden den předem. V případě neobjednaných žádostí o nahlížení do spisu v informačním centru nebo v případě zaslání své žádosti těsně před návštěvou soudu, bude žádosti vyhověno pouze v případě, pokud nebude žádost bránit práci se spisem a umožní to kapacitní možnosti informačního centra.

Jestliže bude třeba pořizovat kopie listin ze spisu, je vhodnější využít k tomuto účelu vlastní fotoaparát, pomocí kterého je možné pořídit neomezené množství kopií zdarma. V případě kopií pořízených soudem jsou kopie pořízené soudem zpoplatněny podle zákona o soudních poplatcích.

Informační kancelář nepodává všeobecné informace a neslouží k poskytování právního poradenství. S žádostí o právní radu se obraťte na profesionální poskytovatele právních služeb. Bezplatná právní pomoc je centrálně organizována prostřednictvím České advokátní komory. Všechny potřebné informace naleznete na internetové stránce www.cak.cz – vlevo položka „pro veřejnost" a „bezplatné právní poradenství". Právní poradenství pak poskytují vedle advokátů též bezplatné právní poradny, jejichž seznam naleznete na internetové stránce www.obcanskeporadny.cz.

V případě řešení životních situací mohou pomoci informace zveřejněné na portále Ministerstva spravedlnosti na internetové stránce www.justice.cz/pro-verejnost.