Okresní soud v Tachově

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program zde 

 

Oznámení při podezření na korupci lze provést prostřednictvím protikorupční linky Okresního soudu v Tachově, tel. 377 867 627 nebo e-mailem mreznickova@osoud.tch.justice.cz . Přijímána budou  pouze oznámení při podezření na korupci, ostatní podání nebudou vyřizována.
Korupcí se rozumí - zneužívání veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok.

 

Interní protikorupční program Okresního soudu v Tachově

Etický kodex zaměstnance Okresního soudu v Tachově 

Vyhodnocení interního protikorupčního programu 2014

Vyhodnocení interního protikorupčního programu za rok 2014

Zpráva o ročním hodnocení korupčních rizik

Vyhodnocení interního protikorupčního programu za rok 2015

Aktualizované znění IPP OS TC k 31.3.2016

Aktualizované znění IPP OS TC k 1.4.2016

Aktualizované znění IPP OS TC k 15.6.2016

Vyhodnocení interního protikorupčního programu za rok 2016

Aktualizované znění IPP OS TC k 31.3.2017

Vyhodnocení plnění Interního protikorupčního programu Okresního soudu v Tachově k 31. 12. 2017

Aktualizované znění IPP OS TC k 30.6.2018

Seznam poradců

Vyhodnocení plnění Interního protikorupčního programu Okresního soudu v Tachově k 31. 12. 2019

Etický kodex soudce

Aktualizované znění IPP OS TC k 30.6.2022

 

 

Profesní strukturované životopisy vedoucích pracovníků

Předsedkyně soudu

Místopředsedkyně soudu

Ředitelka