Přejít k obsahu

Okresní soud v Tachově

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Volná místa

Protokolující úředník/úřednice

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky správy Okresního soudu Brno-venkov.

Předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrová řízení na obsazení funkce předsedy/předsedkyně Okresních soudů v Děčíně, Jablonci nad Nisou, Liberci, Mostě
Termín pro doručení přihlášky: do 1. 4. 2019, 15:00 hod.

Okresní soud Brno-venkov nabízí tři místa asistentů soudců na úseku občanskoprávním.

Výběrové řízení na obsazení funkce předsedy/předsedkyně OS v Klatovech a OS v Sokolově

Výběrové řízení na obsazení funkce místopředsedy/místopředsedkyně OS v Olomouci pro úsek opatrovnický, exekuční a pozůstalostní agendy

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce předsedy/předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 8 - více informací zde.

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení míst justičních čekatelů pro obvod Krajského soudu v Praze - 2019 - podrobné informace - zde -

Výběrové řízení na obsazení míst zapisovatelů-telek na insolvenčním úseku

Výběrové řízení na obsazení volných míst justičních čekatelů

Výběrové řízení na obsazení místa právníka/právničky

Výběrové řízení na funkci asistenta soudce u Okresního soudu v Prostějově zde do 23.5.2019

Krajský soud v Brně - výběrové řízení na pozici předsedy/předsedkyně Okresního soudu ve Znojmě

vyhlášení výběrového řízení na předsedu OS ve Žďáru nad Sázavou (příloha 1, příloha 2, příloha 3)

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení volných míst justičních čekatelů v obvodu KS v Brně

Výběrové řízení na obsazení místa pracovníka spisovny na úseku veřejného rejstříku

Výběrové řízení na obsazení míst zapisovatelů/zapisovatelek na úseku insolvenčním

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa státního zástupce/státní zástupkyně s přidělením k výkonu funkce k Okresnímu státnímu zastupitelství v Kladně

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce místopředsedy/místopředsedkyně u OS v HK

ASISTENT SOUDCE - Okresní soud v Havlíčkově Brodě

Výběrové řízení na obsazení jednoho místa vymáhající úředník/úřednice

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení míst kandidátů na funkci soudce u okresních soudů v obvodu KS v Brně (přihláška)

Výběrové řízení na obsazení místa právník/právnička - přihlášky do 28. 6. 2019

Výběrové řízení Předseda/Předsedkyně Vrchního soudu v Praze - Průvodní dopis, Přihláška, Instrukce

Vyhlášení výběrového řízení na soudce úseku správního soudnictví KS v Brně (přihláška)

Vyhlášení výběrového řízení na soudce pro INS úsek KS v Brně (přihláška)

Ředitel Krajského soudu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa zapisovatelky-tele na insolvenčním úseku - přihlášky do 24. 7. 2019

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení míst soudců v obvodu Krajského soudu v Českých Budějovicích zde a přihláška zde.

Výběrové řízení - státní zástupci Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem

Předseda Krajského soudu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce předsedkyně/předsedy Okresního soudu v Klatovech - přihlášky do 30. 8. 2019

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení míst státních zástupců s přidělením k výkonu funkce k OSZ v obvodu působnosti Krajského státního zastupitelství v Praze /OSZ Beroun a Kladno/

Okresní soud v Třebíči

Ředitel Krajského soudu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa zapisovatele/zapisovatelky - přihlášky do 30. 8. 2019

Výběrové řízení na pracovní pozici: mzdový/mzdová účetní

Výběr kandidátů na funkci soudce v obvodu Městského soudu v Praze 2019 - celý text, přihláška, informace k VŘ

Ředitel Krajského soudu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa údržbáře pro budovu Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň - přihlášky do 16. 9. 2019

Ředitel Krajského soudu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa zapisovatele/zapisovatelky, přihláškové/ho vedoucí/ho - přihlášky do 20.9.2019