Okresní soud v Tachově

GDPR - ochrana osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů v justici

 

Následující informace podle ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení nebo GDPR") Vám poskytují obecný přehled o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji v soustavě soudů.

 

Zpracování a ochrana osobních údajů u Okresního soudu v Tachově:

 

Informace o zpracování osobních údajů pro účely svědečného

 

Za účelem plnění zákonných povinností náhrady svědečného podle § 139 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů nebo § 104 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvedení daně z příjmů podle ustanovení § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a provedení stanovených srážek na zdravotní pojištění a oznamovací povinnosti zdravotní pojišťovně podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) a navazujícího § 8 odst. 2 písm. n) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění jsou zpracovávány Vaše osobní údaje – jméno, příjmení, rodné příjmení, adresa trvalého bydliště, rodné číslo a údaje o Vaší zdravotní pojišťovně.