Přejít k obsahu

Okresní soud v Tachově

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty

 

 

 

 

17 Spr 189/2021

 

 

 

Opatření předsedkyně Okresního soudu v Tachově

 

V souvislosti s ukončením personální nedostatečnosti a zlepšení epidemiologické situace odvolávám s účinností od dnešního dne omezení otevírací doby soudu pro veřejnost, tedy od 19. 5. 2021 je otvírací doba soudu opět dle rozvrhu práce Okresního soudu v Tachově.

 

V Tachově dne 19. 5. 2021

 

Mgr. Michaela Řezníčková

předsedkyně Okresního soudu v Tachově

 

 

 

17 Spr 301/2020

 

OPATŘENÍ ke vstupu do budovy a pobytu v budově Okresního soudu v Tachově z hlediska užití ochranných prostředků dýchacích cest

 

 

Všem osobám vstupujícím do budovy Okresního soudu v Tachově se s účinností od 1. 3. 2021 zakazuje pohyb a pobyt v budově bez ochranného prostředku dýchacích cest v podobě respirátoru nebo obdobného prostředku (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), nepostačuje ochrana dýchacích cest zdravotnickou obličejovou maskou.

 

Zákaz se nevztahuje na:

a) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního jednání, tj. v jednací síni; tím není dotčeno právo předsedy senátu, senátu či samosoudce tuto výjimku v jednací síni zúžit či zcela vyloučit,

b) zaměstnance Okresního soudu v Tachově v uzavřených prostorách (kancelářích), ve kterých je přítomen sám tento zaměstnanec

c) děti do dvou let věku, osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

 

 

V Tachově dne 1. 3. 2021

 

Mgr. Michaela Řezníčková

předsedkyně Okresního soudu v Tachově

 

 

                                                         

 

 

 

Okresní soud v Tachově
náměstí Republiky 71
347 30  Tachov

 

tel.: +420 377 867 611
fax: +420 377 867 650
datová schránka: h6nabrx
e-mail:podatelna@osoud.tch.justice.cz