Přejít k obsahu

Okresní soud v Sokolově

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Různé

Rozbor hospodaření - rok 2018

Výběrové řízení na obsazení funkce předsedy/předsedkyně Vrchního soudu v Olomouci - Instrukce Msp ze dne 25. 7. 2014, č.j. 100/2014-OJ-ORGV/3, o postupu při navrhování a jmenování funkcionářů soudu - Instrukce MSp ze dne 10. 9. 2015, č.j. MSP-61/2015-OJ-ORGV/12, kterou se mění Instrukce ze dne 25. 7. 2014, č. j. 100/2014-OJ-ORGV/3

 

Výběrové řízení na obsazeních volných míst justičních čekatelů pro obvod Krajského soudu v Hradci Králové