Přejít k obsahu

Okresní soud v Pelhřimově

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Bezbariérový přístup

      Vchodové dveře do budovy soudu jsou umístěny v přízemí se vstupem na konci parkoviště v areálu  soudu, na které se...

Stížnosti

      Postup při vyřizování stížností je řešen zákonem 6/2002 Sb. ze dne 30.listopadu 2001 o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů...

Informační přehled

              _____________________________________________________________________ PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH...

Žádosti o informace

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. I. Poskytování informací § 5 Zveřejňování informací (1) Každý...