Okresní soud v Ostravě

Kontakty

Okresní soud v Ostravě je ve stávkové pohotovosti. 

Vedení soudu    a   Soudcovská rada   Okresního soudu v Ostravě se ztotožňují s platovými požadavky pracovníků justice, které považují za oprávněné.

 

Okresní soud v Ostravě
U Soudu 6187/4
708 82  Ostrava-Poruba
datová schránka: 2mhaesg
tel.: +420 596 972 111
fax: +420 596 972 801
e-mail: podatelna@osoud.ova.justice.cz

Informační kancelář - informace týkající se soudního řízení včetně nahlížení do spisu
tel. +420 596 972 777
e-mail: info@osoud.ova.justice.cz

Vybraná pracoviště soudu 

Vedení soudu

Příjem podání adresovaných Okresnímu soudu v Ostravě

Okresní soudy v působnosti Krajského soudu v Ostravě

Základní informace o přístupnosti