Okresní soud v Ostravě

Příjem podání adresovaných Okresnímu soudu v Ostravě

 

A/ Podání v listinné podobě
Veškerá podání v listinné podobě lze zaslat soudu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo odevzdat osobně na podatelně Okresního soudu v Ostravě v přízemí budovy soudu – č. dv. 153 v době určené pro styk s veřejností dle rozvrhu práce  – Úřední hodiny.

B/ Elektronická podání:
Příjem elektronických podání je zajištěn nepřetržitě, podání jsou určenými zaměstnanci zpracovávána v době určené pro styk s veřejností dle rozvrhu práce – Úřední hodiny.

Podrobné informace týkající se příjmu podání v elektronické podobě jsou zveřejněny v Základních informacích.
Datová schránka soudu:  2mhaesg
kontaktní osoby – tel. č. 596 972 211 

Veškerá elektronická podání (s elektronickým podpisem i bez elektronického podpisu): podatelna@osoud.ova.justice.cz
kontaktní osoby – tel. č. 596 972 376

Elektronická podání bez elektronického podpisu lze rovněž zasílat dle jejich určení na tyto adresy:
Podání adresovaná informační kanceláři: info@osoud.ova.justice.cz
kontaktní osoby – tel. č. 596 972 777

Hlášení o převzetí osob zdravotním ústavem nebo zařízením sociální péče: detence@osoud.ova.justice.cz
kontaktní osoby – tel. č. 596 972 635

Podání adresovaná tiskovému mluvčímu: mluvci@osoud.ova.justice.cz
kontaktní osoba – tel. č. 596 972 160

Podání adresovaná předsedovi soudu a správě soudu: osostrava@osoud.ova.justice.cz
kontaktní osoby – tel. č. 596 972 506