Přejít k obsahu

Okresní soud v Olomouci

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty

Upozornění:

Žádáme všechny zástupce státní správy a samosprávy, účastníky řízení a další právnické či fyzické osoby, aby vzali na vědomí, že s účinností od 1. 4. 2022 došlo ke změně v obsazení funkce předsedy soudu, kdy byla na tuto pozici jmenována Mgr. Veronika Ornerová.

 

 

Dne 4. 7. 2022 bude budova Okresního soudu v Olomouci z provozně organizačních důvodů uzavřena. Veškerá podání lze provést ostatními způsoby v souladu s procesními předpisy (prostřednictvím České pošty, v elektronické podobě podle zvláštních předpisů), čímž bude procesní lhůta zachována.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresní soud v Olomouci

tř. Svobody 685/16

771 38 Olomouc

 

 

 

Elektronická podatelna

Kontaktní osoby Okresního soudu v Olomouci