Okresní soud v Olomouci

Vybraná pracoviště soudu

Civilní úsek sporný 

tel.: +420 585 503 220

Kontaktní osoba: Věra Dýcková

 

Civilní úsek nesporný ( opatrovnické oddělení )

tel.: +420 585 503 106

Kontaktní osoba: Vladislava Provazová

 

Oddělení převzetí osob zdravotním ústavem nebo zařízením sociální péče (detenční řízení)

tel.: +420 585 503 124

Kontaktní osoba: Patrik Lorenc

 

Trestní úsek

tel.: +420 585 503 308

Kontaktní osoba: Jarmila Šebestová

 

Exekuční úsek

tel.: +420 585 503 211

Kontaktní osoba: Petra Elgnerová

 

Dědický úsek

tel.: +420 585 503 415

Kontaktní osoba: Ivana Tulejová

 

Vymáhající úřednice

tel.: +420 585 503 439

Kontaktní osoba: Ivana Janošíková

 

Dozorčí úřednice

tel.: +420 585 503 126

Kontaktní osoba: Marie Rajtárová

 

Personalistka

tel.: +420 585 503 109

Kontaktní osoba: Martina Kopečná

 

Hlavní účetní

tel.: +420 585 503 418

Kontaktní osoba: Lenka Vychodilová

 

Tiskový mluvčí

tel.: +420 585 503 110

Kontaktní osoba: Mgr. Karel Vašek

Email: karel.vasek@osoud.olc.justice.cz