Přejít k obsahu

Okresní soud v Litoměřicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakt

UPOZORNĚNÍ

pro návštěvníky Okresního soudu v Litoměřicích

Vstup do budovy bude umožněn pouze

osobám, které se kromě standardní vstupní kontroly:

 

  1. podrobí též hygienické části prohlídky, tj. použijí dezinfekční prostředek na očistu rukou
  2. dýchací cesty budou mít chráněné ochranným prostředkem (tj. respirátorem, rouškou, ústenkou, šátkem, šálou atd.) Samostatné použití štítů nenahrazuje zakrytí dýchacích cest ústenkou či rouškou.

Odmítnutí absolvování hygienické části prohlídky bude mít za následek nevpuštění do soudní budovy.

 

Stále doporučujeme zvážit nutnost osobní návštěvy soudu a preferovat telefonický, písemný nebo elektronický kontakt:

·         telefonicky na linkách: 416 721 111, 416 721 129 a 416 721 130

·         e-mailem na adresu:                  podatelna@osoud.ltm.justice.cz ; infocentrum@osoud.ltm.justice.cz

·         faxem na čísle:                          416 732 697, 416 732 384

·         datovou schránkou:                  veyabpw

·         poštou na adresu:                     Okresní soud v Litoměřicích

Na Valech 525/12

412 97   Litoměřice

 

Provoz informačního střediska bude omezen takto:

  1. nahlížení do spisů bude možné jen po předchozím objednání termínu
  2. v rámci možností se pro jedno nahlížení doporučuje doba 1/2 hodiny, aby mohlo být v žádostech o nahlížení do spisů vyhověno dalším žadatelům
  3. dodržování shora uvedených bezpečnostních opatření řídí a koriguje pracovník informačního centra podle situace

Podatelna v budově funguje bez omezení, přesto Váš žádáme o ohleduplnost a upřednostnění výše zmíněných kontaktů.

Děkujeme Vám za vstřícnost a za pochopení.

Za případné komplikace se omlouváme.

 

Upozornění pro osoby vstupující do budovy Okresního soudu v Litoměřicích

 

Okresní soud v Litoměřicích
Na Valech 525/12
412 97   Litoměřice

 

Projekt

Snížení energetické náročnosti budovy Okresního soudu v Litoměřicích

V období od 24.1.2020 do 31.1.2021

Žádáme veřejnost o zvýšenou pozornost v blízkosti stavby.

 

tel.: +420 416 721 111
fax: +420 416 732 697 - opatrovnické oddělení
fax: +420 416 732 384 - trestní oddělení
datová schránka: veyabpw
elektronická podatelna: podatelna@osoud.ltm.justice.cz
e-mail: podatelna@osoud.ltm.justice.cz  

 

Informace a nahlížení do spisů zajišťuje informační centrum:
Telefon: +420 416 721 129, +420 416 721 130, +420 737 244 577
Fax: +420 416 721 174
E-mail: infocentrum@osoud.ltm.justice.cz

 

 

 

Tiskový mluvčí

Mgr. Halka Lacinová
Telefon: +420 416 721 125
E-mail: hlacinova@osoud.ltm.justice.cz

 

Správa soudu

Ing. Alena Pernicová, ředitelka správy soudu
Telefon: +420 416 721 126
E-mail: apernicova@osoud.ltm.justice.cz