Přejít k obsahu

Okresní soud v Liberci

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Úřední hodiny

 

Pracovní doba podatelny       

pondělí 7:30 – 16:30
úterý 7:30 – 15:00
středa 7:30 – 15:00
čtvrtek 7:30 – 15:00
pátek 7:30 – 14:00

 

Pracovní doba pokladny

 

pondělí 8:00 – 11:30 12:30 – 16:30
úterý 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00
středa 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00
čtvrtek 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00
pátek 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00

     

Nahlížení do spisů

pondělí 8:00 – 11:30 12:30 – 16:30
úterý 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00
středa 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00
čtvrtek 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00
pátek 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00

Nahlížení do spisů bude možné jen po předchozím objednání termínu.
V rámci možností se pro jedno nahlížení doporučuje doba 1 hodiny, aby mohlo být v žádostech o nahlížení do spisů vyhověno dalším žadatelům.

Pracovním informačního střediska podle situace řídí a koriguje bezpečnostní opatření související se snížením rizika nákazy infekční nemocí.

 

Doba určená pro styk s veřejností

pondělí: 8:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 16:30 hod. - pokladna, správa, odd.  občanskoprávní, opatrovnické, výkonu rozhodnutí, dědické a pozůstalosti, trestní a vyšší soudní úředníci odd. opatrovnického, výkonu rozhodnutí a odd. trestního

středa: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 15:00 hod.

 

Informační středisko pro styk s veřejností

a) podávání informací o soudních řízeních

b) vyznačování právních mocí na rozhodnutí soudu

c) nahlížení do občanskoprávních spisů (rejstřík Nc, C) s vyjímkou spisů opatrovnického úseku

pondělí 8:00 – 11:30 12:30 – 16:30
úterý 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00
středa 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00
čtvrtek 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00
pátek 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00