Okresní soud v Kutné Hoře

Základní informace

Budova soudu

 

 

 

Okresní soud v Kutné Hoře

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Bezbariérový přístup

Průkaz energetické náročnosti budovy

Poučení pro osoby vstupující do budovy soudu

Poučení pro osoby vstupující do jednací síně

Organizační struktura

Etický kodex soudců a zaměstnanců

 

Interní protikorupční program - aktualizace k 30.6.2022

Oznámení při podezření na korupci lze provést prostřednictvím protikorupční linky 327 533 515 nebo e-mailové adresy korupce@osoud.kha.justice.cz

Příloha č. 1 k IPP - strukturované profesní životopisy

Přijímána budou pouze oznámení při podezření na korupci, ostatní podání nebudou vyřizována. 

Při nahlášení oznámení sdělte, prosím, konkrétní a ověřitelné informace a kontakt na Vás. 

 

Interní oznamování - whistleblowing 

oznámení je možné podat: 

  • telefonicky na linku 327 533 516
  • prostřednictvím elektrovnického formuláře umístěného na intranetu Okresního soudu v Kutné Hoře 
  • emailem : internioznamovani@osoud.kha.justice.cz 
  • osobně:  po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.

 

Zpráva o interním oznamování: 

rok 2023

 

Informace o poradcích a poradních orgánech 

Okresní soud v Kutné Hoře nevyužívá služeb poradců. 

Webový portál věnovaný mediaci 

https://mediace.justice.cz 

Informační centrum, podatelna, pokladna

Pracovní doba

Elektronický nástroj

Veřejné zakázky v resortu Ministerstva spravedlnosti budou uveřejněny - zde - , s výjimkou Vězeňské služby ČR, která používá odlišný elektronický nástroj  a její veřejné zakázky jsou uveřejňěny - zde -.

Příjem podání

Informace o příjmu podání v elektronické podobě

Přehled informativních e-mailů k podání doručovanému soudu

Podání adresovaná soudu v občanskoprávních věcech

Vyřizování stížností

Postup při vyřizování žádostí a stížností

 

Notářské úřady v působnosti Okresního soudu v Kutné Hoře

Notářské úřady

Konkurzy na obsazení notářského úřadu - viz Volná místa

Rozvrh pověřování notářů na rok 2018

Rozvrh pověřování notářů na rok 2019

Rozvrh pověřování notářů na rok 2020

Rozvrh pověřování notářů úkony v řízení o pozůstalosti v obvodu Okresního soudu v Kutné Hoře na rok 2021

Rozvrh pověřování notářů úkony v řízeni o pozůstalosti v obvodu Okresního soudu v Kutné Hoře na rok 2022

Rozvrh pověřování notářů úkony v řízení o pozůstalosti v obvodu Okresního soudu v Kutné Hoře na rok 2023

Rozvrh pověřování notářů úkony v řízení o pozůstalosti v obvodu Okresního soudu v Kutné Hoře na rok 2023 se změnou od 1.4.2023

Rozvrh pověřování notářů úkony v řízení o pozůstalosti na rok 2023 se změnami od 1.10.2023

Rozvrh pověřování notářů úkony v řízení o pozůstalosti na rok 2024

Rozvrh pověřování notářů úkony v řízení o pozůstalosti pro rok 2024 - obvod Okresního soudu v Kutné Hoře 

Exekutorský úřad

Exekutorský úřad Kutná Hora

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb. osvobodném přístupu k informacím, v platném znění

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Výroční zprávy  - 2023 - zde

                           -2022 - zde

                           - 2021 - zde

                          - 2020 - zde

                          - 2019 - zde

                          - 2018 - zde

                          - 2017 - zde -

                          - 2016 - zde -

                          - 2015 - zde -

                          - 2014 - zde -

                          - 2013 - zde -

                          - 2012 - zde -

                

Souhrnná zpráva o vyřizování žádostí

Zveřejnění odpovědi na žádosti - 2019 - zde

Zveřejnění odpovědi na žádosti - 2020 - zde

Zveřejnění odpovědi na žádosti - 2021 - zde

Zveřejnění odpovědí na žádosti - 2022 - zde 

Zveřejnění odpovědí na žádosti - 2023 - zde 

Zveřejnění odpovědí na žádosti - 2024 - zde

GDPR (General Data Protection Regulation - Obecné nařízení o ochraně údajů)

Obecná informace ke zpracování a ochraně osobních údajů v justici

GDPR - svědečné - trestní řízení

GDPR - svědečné - civilní řízení

 

Justiční stráž

Povinnosti a oprávnění příslušníka justiční stráže při plnění úkolů

Vnitřní předpis k provedení ustanovení § 7 zákona č. 6/2002 Sb.

 

Probační a mediační služba

Probační a mediační služba - kontakty