Přejít k obsahu

Okresní soud v Kutné Hoře

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Základní informace

Budova soudu

 

 

Okresní soud v Kutné Hoře

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Bezbariérový přístup

Průkaz energetické náročnosti budovy

Poučení pro osoby vstupující do budovy soudu

Poučení pro osoby vstupující do jednací síně

Organizační struktura

Etický kodex soudců a zaměstnanců

Interní protikorupční program

Informace o poradcích a poradních orgánech

 

Informační centrum, podatelna, pokladna

Pracovní doba

Elektronický nástroj

Veřejné zakázky v resortu Ministerstva spravedlnosti budou uveřejněny - zde - , s výjimkou Vězeňské služby ČR, která používá odlišný elektronický nástroj  a její veřejné zakázky jsou uveřejňěny - zde -.

Příjem podání

Informace o příjmu podání v elektronické podobě

Přehled informativních e-mailů k podání doručovanému soudu

Podání adresovaná soudu v občanskoprávních věcech

Vyřizování stížností

Postup při vyřizování žádostí a stížností

 

Notářské úřady v působnosti Okresního soudu v Kutné Hoře

Notářské úřady

Rozvrh pověřování notářů na rok 2018

Rozvrh pověřování notářů na rok 2019

Rozvrh pověřování notářů na rok 2020

Rozvrh pověřování notářů úkony v řízení o pozůstalosti v obvodu Okresního soudu v Kutné Hoře na rok 2021

Rozvrh pověřování notářů úkony v řízení o pozůstalosti v obvodu Krajského soudu v Praze na rok 2021

 

Exekutorský úřad

Exekutorský úřad Kutná Hora

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb. osvobodném přístupu k informacím, v platném znění

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Výroční zprávy  - 2020 - zde

                          - 2019 - zde

                          - 2018 - zde

                          - 2017 - zde -

                          - 2016 - zde -

                          - 2015 - zde -

                          - 2014 - zde -

                          - 2013 - zde -

                          - 2012 - zde -

                          - 2011 - zde -

 

Souhrnná zpráva o vyřizování žádostí

Zveřejnění odpovědi na žádosti - 2019 - zde

Zveřejnění odpovědi na žádosti - 2020 - zde

 

GDPR (General Data Protection Regulation - Obecné nařízení o ochraně údajů)

Obecná informace ke zpracování a ochraně osobních údajů v justici

GDPR - svědečné - trestní řízení

GDPR - svědečné - civilní řízení

 

Justiční stráž

Povinnosti a oprávnění příslušníka justiční stráže při plnění úkolů

 

Probační a mediační služba

Probační a mediační služba - kontakty