Okresní soud v Kroměříži

Různé

Okresní soud v Kroměříži vede abecedně uspořádaný seznam advokátů se sídlem v obvodu Okresního soudu v Kroměříži, kteří jsou ustanovování účastníkům řízení v zákonem předpokládaných případech v civilních a opatrovnických věcech, dále pak v řízení o vyslovení přípustnosti převzetí a dalšího držení ve zdravotním ústavu a v řízení osob mladších 15 let, které se dopustily činu jinak trestného.

Advokáti, kteří mají zájem být vedeni na tomto seznamu, nechť toto soudu ohlásí písemně, prostřednictvím datové schránky, nebo e-mailem na adresu podatelna@osoud.krm.justice.cz