Okresní soud v Kroměříži

Způsob případných plateb

Způsob případných plateb

 

 

 

 

Číslo účtu pro konkrétní druh platby a příslušný variabilní symbol je uveden vždy ve výzvě k zaplacení.

Každá platba musí mít svůj variabilní symbol, pokud ne účtárna platbu vrátí.

 

 

Doporučení:

Telefonicky lze získat informace k platbě v účtárně okresního soudu, tel.: 573 522 123, vedoucí účtárny p. Cholastová.

 

 

Číslo účtu na složení jistoty na vydání předběžného opatření 6015-1827691/0710.