Okresní soud v Kroměříži

Poučení pro osoby vstupujicí do budovy soudu

Je zakázáno všem cizím osobám  vnášet zbraně, střelivo a další nebezpečné předměty do budovy soudu, s výjimkou příslušníků policie, vězeňské a justiční stráže ve službě. Při porušení tohoto zákazu zabrání Justiční stráž takové osobě ve vstupu do budovy.

Zakázané předměty lze však uložit do úschovy u justiční stráže.