Okresní soud v Kroměříži

Podávání stížností

Podávání stížností

 

Podávání písemných stížností adresovaných k rukám předsedy soudu v podatelně soudu denně v pracovní dobu.

 

Podávání ústních stížností u předsedy soudu každou středu od 7.30 do 9.30 hodin, příp. dle předchozí domluvy.

Zastupuje místopředseda soudu.

 

 

6/2002 Sb.

(zákon o soudech a soudcích)

§ 164

     Fyzické a právnické osoby jsou oprávněny obracet se na orgány státní správy soudů se stížnostmi, jen jde-li o průtahy v řízení nebo o nevhodné chování soudních osob anebo narušování důstojnosti řízení před soudem. Zda jde o stížnost, se posuzuje podle obsahu podání bez ohledu na to, jak bylo označeno.

 

     Stížností se nelze pomáhat přezkoumání postupu soudu ve výkonu jeho nezávislé rozhodovací činnosti.

 

     Anonymní podání se nevyřizují.