Okresní soud v Klatovech

Úřední deska

Umístění úřední desky

Úřední deska Okresního soudu v Klatovech je umístěna za hlavním vchodem ve vestibulu budovy. Úřední deska je přístupná denně po celou pracovní dobu. Na úřední desce jsou vyvěšována rozhodnutí soudu určená zákonem, úřední sdělení a dražební vyhlášky.

Elektronická úřední deska (infoDeska)

 

Další internetové zdroje (e-justice)

Informace o průběhu soudního řízení (infoSoud)
Informace o nařízených jednáních soudu (infoJednání)
Ověřování dokumentů vydaných soudem (infoDokument)
Statistika a výkaznictví (infoData)