Okresní soud v Klatovech

Soudní komisaři

V obvodu Okresního soudu v Klatovech působí tito soudní komisaři:

Mgr. Ivana Bernasová, notářka
sídlo kanceláře: Klatovy II, Masarykova 328
tel. číslo: 602 372 100

JUDr. Vlastimil Heřman, notář
sídlo kanceláře: Klatovy I, nám. Míru 154
tel. číslo: 376 314 140

JUDr. Irena Chocová, notářka
sídlo kanceláře: Klatovy I, Pavlíkova 7
tel. číslo: 376 310 794

JUDr. Ivana Kozlová, notářka
sídlo kanceláře: Klatovy II, Masarykova 328
tel. číslo: 376 314 264

Mgr. Hana Mičicová, notářka
sídlo kanceláře: Klatovy I, nám. Míru 154
tel. číslo: 376 310 120

Schválený rozvrh pověřování soudních komisařů úkony v řízení o dědictví je vyvěšen na úřední desce okresního soudu ve vestibulu budovy a dále je k dispozici na dědickém oddělení č. dv. 25/přízemí a ve správě okresního soudu č. dv. 62/I. patro.