Okresní soud v Klatovech

Kontaktní osoby Okresního soudu v Klatovech

Podatelna – č. dv. 32/přízemí
Dukelská 138
339 01  Klatovy III

tel.: +420 377 869 800
fax: +420 377 869 890
datová schránka: v43abs7
e-mail: podatelna@osoud.kla.justice.cz

kontaktní osoba: Miloš Macner

 

Informační centrum – č. dv. 25/přízemí
Dukelská 138
339 01  Klatovy III

tel.: +420 377 869 801, + 420 377 803
datová schránka: v43abs7
e-mail: podatelna@osoud.kla.justice.cz

kontaktní osoba: Lucie Hušáková, Jana Krotká

Podle ust. § 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, soud poskytuje účastníkům řízení  poučení pouze o jejich procesních právech a povinnostech.

Informační kancelář nepodává všeobecné informace a neslouží k poskytování právního poradenství.

Bezplatná právní pomoc je centrálně organizována prostřednictvím České advokátní komory. Všechny potřebné informace naleznete na webových stránkách http://www.cak.cz/ – vlevo položka „pro veřejnost" a „bezplatné právní poradenství".

Právní poradenství pak poskytují vedle advokátů též bezplatné právní poradny, jejichž seznam naleznete na internetových stránkách https://www.obcanskeporadny.cz/cs/poradny.

S žádostí o právní radu se obraťte na profesionální poskytovatele právních služeb. Informační kancelář poskytuje informace pouze o jednotlivých řízeních.

 

Tiskový mluvčí Okresního soudu v Klatovech
Dukelská 138
339 01  Klatovy III

tel.: +420 377 869 837
datová schránka: v43abs7
e-mail: podatelna@osoud.kla.justice.cz

kontaktní osoba: Mgr. Jan Kasal

 

Vedení Okresního soudu v Klatovech

 

Předseda Okresního soudu v Klatovech
Dukelská 138
339 01  Klatovy III

tel.: +420 377 869 837
datová schránka: v43abs7
e-mail: podatelna@osoud.kla.justice.cz

kontaktní osoba: Mgr. Jan Kasal

 

Místopředsedkyně Okresního soudu v Klatovech
Dukelská 138
339 01  Klatovy III

tel.: +420 377 869 851
datová schránka: v43abs7
e-mail: podatelna@osoud.kla.justice.cz

kontaktní osoba: JUDr. Bohumíra Netrvalová, Ph.D.

 

Ředitelka správy Okresního soudu v Klatovech
Dukelská 138
339 01  Klatovy III

tel.: +420 377 869 854
datová schránka: v43abs7
e-mail: podatelna@osoud.kla.justice.cz

kontaktní osoba: Ing. Jana Holá