Přejít k obsahu

Okresní soud v Karviné

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty

 

Opatření předsedkyně okresního soudu vydané dne 1. 3. 2021 pod 19 Spr 479/2021 se doplňuje v odstavci druhém takto:

Všem osobám se zakazuje pobyt a pohyb v budovách soudu bez ochranných prostředků specifikovaných v bodě 1 s výjimkou zaměstnanců a soudců po dobu výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby a rovněž po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka.

 

 

19 Spr 479/2021

 

Opatření předsedkyně okresního soudu

 

V souladu s Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26. února 2021 č. j.: MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN vydávám následující opatření:

 • Do budovy Okresního soudu v Karviné a Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově je umožněn s účinností od 1. března 2021 vstup pouze osobě s ochranou dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének; veřejnosti pak rovněž po provedení dezinfekce rukou.
 • Všem osobám se zakazuje pobyt a pohyb v budovách soudu bez ochranných prostředků specifikovaných v bodě 1 s výjimkou zaměstnanců a soudců po dobu výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby
 • Povinnost mít ochranu dýchacích cest se nevztahuje na soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době (konkrétního) soudního řízení.

   

   

  Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. března 2021 a současně se k uvedenému datu ruší opatření vydané pod 19 Spr 438/2021 ze dne 23. února 2021.

   

   

  Karviná 1. března 2021

   

  JUDr. Pavlína Jurášková
  předsedkyně okresního soudu

 

 

VIDEOKONFERENCE

 

Videokonferenční místnost Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově lze zarezervovat pouze ve středu od 12:00 do 16:00 a pátek od 7:00 do 13:00 hodin.

Kontaktní osoba: Renáta Blaniková
Tel: 596 498 440

 

Videokonferenční místnost Okresního soudu v Karviné lze zarezervovat bez omezení.

Kontaktní osoba: Monika Vašková
Tel: 596 390 124

 

 

Okresní soud v Karviné

Ulice: park Bedřicha Smetany 176/5
Obec: Karviná-Fryštát
PSČ: 733 31
Tel: 596390111
Fax: 596312491
ID datové schránky: whtabfc
E-mail: podatelna@osoud.kna.justice.cz
Kontaktní osoba: Okresní soud v Karviné

 

 

Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově

Ulice: Dlouhá Třída 1647/46a
Obec: Havířov-Podlesí
PSČ: 736 01
Tel: 596 498 111
Fax: 596 498 150
ID datové schránky: whtabfc
E-mail: podatelna.havirov@osoud.kna.justice.cz
Kontaktní osoba: Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově

 

Vedení soudu

Informační oddělení

Sekretariát soudu

Elektronické podatelny

Pobočka v Havířově

Ostatní