Přejít k obsahu

Okresní soud v Karviné

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty

Omezení úřední doby

V období od 12. 10. 2020 do odvolání se stanoví úřední hodiny pro veřejnost (podatelna, informační centra a pokladna):

pondělí    8.00 hod. - 11.00 hod.      13.00 hod.- 15.00 hod.

středa      8.00 hod. - 11.00 hod.      13.00 hod.- 15.00 hod.

 

 

19 Spr 2180/2020

 

Opatření předsedkyně okresního soudu

 

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. září 2020, účinného od 10. září 2020, č. j. MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN, vydávám následující opatření:

 1. Do budovy Okresního soudu v Karviné a Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově je umožněn vstup pouze osobě s ochranou dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiný ochranný prostředek, který brání šíření kapének; veřejnosti pak rovněž po provedení dezinfekce rukou.
 2. Povinnost mít ochranu dýchacích cest se nevztahuje na soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné, obžalované a jejich obhájce, účastníky civilních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další zúčastněné osoby, o kterých tak rozhodne soudce (předseda příslušného senátu), a to v místě a době (konkrétního) soudního řízení.
 3. Povinnost nosit ochranu dýchacích cest neplatí pro zaměstnance a soudce po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.

   

  Toto opatření nabývá účinnosti dnem 10. 9. 2020 a současně k uvedenému datu se ruší opatření ze dne 31. 8. 2020.

   

  Karviná 9. 9. 2020

   

  JUDr. Pavlína Jurášková

   

  předsedkyně okresního soudu

 

 

Okresní soud v Karviné

Ulice: park Bedřicha Smetany 176/5
Obec: Karviná-Fryštát
PSČ: 733 31
Tel: 596390111
Fax: 596312491
ID datové schránky: whtabfc
E-mail: podatelna@osoud.kna.justice.cz
Kontaktní osoba: Okresní soud v Karviné

 

 

Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově

Ulice: Dlouhá Třída 1647/46a
Obec: Havířov-Podlesí
PSČ: 736 01
Tel: 596 498 111
Fax: 596 498 150
ID datové schránky: whtabfc
E-mail: podatelna.havirov@osoud.kna.justice.cz
Kontaktní osoba: Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově

 

Vedení soudu

Informační oddělení

Sekretariát soudu

Elektronické podatelny

Pobočka v Havířově

Ostatní