Přejít k obsahu

Okresní soud v Jindřichově Hradci

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Výběrové řízení na místo asistentky/ta KS Č.Budějovice

Č.j. 533/2020 – pers.

 

Přihláška

k výběrovému řízení na místo asistenta/asistentky soudce

 

jméno, příjmení, titul:

adresa trvalého bydliště:

adresa kontaktní, je-li odlišná od místa trvalého bydliště:

datum narození:

telefon:

e-mail:

Datum získání vysokoškolského vzdělání v oblasti českého práva na vysoké škole v ČR:

 

Dosavadní praxe:

K přihlášce připojuji:

 1. strukturovaný životopis
 2. úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání,
 3. výpis z rejstříku trestů ne starší než dva měsíce

   

  Podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, podle zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2019/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), souhlasím s poskytnutím, shromažďováním a zpracováním mých osobních údajů Krajským soudem v Českých Budějovicích k realizaci výběrového řízení na místo asistenta/asistentky soudce, a to v rozsahu nezbytném pro průběh tohoto výběrového řízení. Souhlasím současně s tím, že po skončení výběrového řízení mi budou listiny obsahující osobní údaje vydány pouze na písemnou žádost podanou nejpozději do jednoho měsíce od seznámení s výsledkem výběrového řízení, v opačném případě budou skartovány.

   

  V…………………………….. dne ………………………….       

  Podpis uchazeče …………………………………………….