Okresní soud v Jindřichově Hradci

Žádost o lustraci

Okresní soud

Klášterská 123/II

377 28  Jindřichův Hradec

 

 

ŽÁDOST O LUSTRACI

 

 

Žádám o sdělení, zda jsou u Okresního soudu v Jindřichově Hradci na osobu / firmu:

 

Jméno, příjmení / název: ………………………………………………………………

Datum narození / IČ:      ………………………………………………………………

Adresa / místo podnikání: ……………………………………………………………..

Telefon / e-mail: ……………………………………………………………………….

 

vedena řízení : exekuční / občanskoprávní / trestní / veškerá

 

 

 

 

Sdělení žádám zaslat :

 

Na adresu: ………………………………………………………………………………..

Na e-mail: ………………………………………………………………………………..

Do datové schránky: ……………………………………………………………………..

Převzal osobně: …………………………………………………………………………..

 

 

V Jindřichově Hradci dne ……………………….

 

Žadatel: ………………………………………….