Okresní soud v Jeseníku

Způsob úhrady případných plateb

Čísla účtů Okresního soudu v Jeseníku, kde lze poukázat případné platby:

 

Číslo účtu Kód banky Účel platby
19-127861 0710 Úhrada nákladů trestního řízení
19-127861 0710 Úhrada nákladů soudního řízení
19-127861 0710 Úhrada náhrad za ustanovené advokáty
3703-127861 0710 Úhrada soudních poplatků
3762-127861 0710 Úhrada peněžitých trestů
3762-127861 0710 Úhrada pořádkových pokud
6015-127861 0710 Úhrada záloh na soudní řízení
6015-127861 0710 Úhrada peněžitých záruk
6015-127861 0710 Úhrada jistot, předběžných opatření
6015-127861 0710 Úhrada narovnání
6015-127861 0710 Úhrada soudních úschov
6015-127861 0710 Úhrada z výkonu rozhodnutí
     

Konstantní symbol – 0558

 

Variabilní symbol

- je uveden na sdělení o pohledávce či výzvě k úhradě po předpisu pohledávky v účtárně nebo

- použijte jako variabilní symbol spisovou značku bez písmenka a bez lomítka, přičemž z ročníku použijte jen poslední dvojčíslí a vzniklý variabilní symbol doplňte do 10 míst nulami před první číslici.

- v případě jistot předběžných opatření uveďte jako variabilní symbol své IČ, jste-li právnickou osobou, nebo své rodné číslo, jste-li fyzickou osobu, jako specifický symbol 173.

 


V případě nejasností kontaktujte účtárnu okresního soudu – tel. č. 584 458 235