Okresní soud v Jeseníku

Rozvrh činnosti notářů v řízení o dědictví pro obvod Okresního soudu v Jeseníku

V obvodu Okresního soudu v Jeseníku je nositelem notářského úřadu notářka:

JUDr. Radmila Krátká
Dukelská 722/14
790 01   Jeseník

 

Tel.: +420 584 401 569
Fax:  584 450 094
E-mail: notar@notarkratka.cz

Datová schránka: ukwcaf2

Web: http://www.notarkratka.cz/

 

Veškeré dědické věci napadlé v obvodu Okresního soudu v Jeseníku připadnou k vyřízení JUDr. Radmile Krátké.

 

JUDr. Radmila Krátká je zastupována notářkou se sídlem v obvodu OS v Šumperku JUDr. Jarmilou Šléškovou.

 

 

Notář Vám poskytne tyto služby:

 

-          Převody nemovitostí

-          Notářské úschovy

-          Notářský zápis jako podklad pro exekuci

-          Závěti, vydědění a ustanovení správců dědictví

-          Majetkové smlouvy manželů a snoubenců

-          Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav

-          Ověřování a osvědčování notářem

-          Obchodní společnosti

-          Družstva a společenství vlastníků jednotek

-          Dědictví

-          Výpisy z informačních systémů veřejné správy