Okresní soud v Jeseníku

Řízení ve věcech péče o nezletilé

1.   Nové principy soudního řízení 

U Okresního soudu v Jeseníku jsou některá řízení ve věcech péče soudu o nezletilé vedena na principech interdisciplinární spolupráce, která je inspirovaná „cochemskou praxí", která se rozvinula v německém městě Cochem-Zell při rozhodování ohledně nezletilých dětí. Jde o funkční řešení opatrovnických sporů, které je zaměřené na práci s rodiči s cílem podpořit komunikaci na rodičovské úrovni. Při rozhodování o nezletilých dětech rozcházejících se rodičů upřednostňujeme před autoritativním rozhodnutím soudu takový způsob vedení řízení, při němž zúčastněné instituce ve vzájemné spolupráci vedou rodiče k tomu, aby se dohodli, jakým způsobem bude péče o jejich dítě / děti probíhat. 
Rozchod či rozvod představuje pro dítě traumatický zážitek. V těchto chvílích zpravidla potřebuje od svých rodičů podporu a pomoc. Zodpovědnost za rozhodování ohledně dítěte patří v prvé řadě do rukou rodičů, nikoliv institucí. Přestože někdy může být velmi obtížné uzavřít mezi rodiči dohodu o péči o dítě po rozchodu nebo rozvodu, je tento smír předpokladem pro budoucí šťastný život dítěte. Dítě s blízkým vztahem k oběma rodičům nechce ztratit ani jednoho z nich. Dohoda rodičů na budoucím životě dítěte je projevem jejich rodičovských kompetencí, stejně jako to, že dítě není vtahováno do partnerského konfliktu. Dítě by od svých rodičů mělo dostat informace o tom, co se děje, a naopak oba rodiče by si měli vyslechnout jeho názor i na to, jak si představuje svůj budoucí život. O osudu svých dětí by měli v první řadě rozhodovat jeho rodiče. Pokud mezi sebou rodiče zatím nejsou schopni uzavřít dohodu, a to z různých důvodů, nabízíme jim pomoc. 

 

Ve kterých typech řízení se v současné době lze s „cochemskou praxí" setkat:

 

a)    Řízení o úpravu péče a s tím spojené řízení o úpravu vyživovací povinnosti rodičů.
b)    Řízení o úpravu styku rodiče s dítětem.
c)    Řízení o změnu úpravy péče a styku rodiče s dítětem.
d)    Řízení v záležitostech pro nezletilé dítě významných (místo bydliště, vzdělání, aj.).


„Cochemská praxe" stojí na základních čtyřech principech:


1. Je snaha o co nejrychlejší vyřešení sporu mezi rodiči, aby konflikt dále neeskaloval a situace se nezhoršovala. 
2. Základním principem řešení je zachování rodičovské odpovědnosti za dítě u obou rodičů. Otázkou tedy není, kdo z nich bude mít dítě v péči, ale jak bude mezi ně péče rozdělena. 
3. Vždy je preferována dohoda rodičů před autoritativním rozhodnutím soudu.
4. Rodiče jsou vedeni k dohodě za pomoci odborníků. Zpočátku může jít i o vynucenou spolupráci rodičů, postupně se však obvykle stává dobrovolnou.

 

 

2.    Rodičovský plán


3.    Průběh soudního řízení podle pravidel interdisciplinární spolupráce (letáky „cochem")

leták jedna (zelený) – Informace pro rodiče

leták dvě (fialový) – Principy a průběh soudního řízení

leták tři (žlutý) – Informace pro děti


4.    Návrhy na zahájení řízení


Na webových stránkách města Jeseník (jesenik.org) – oddělení sociálně právní ochrany dětí – formuláře. Zde najdete tyto vzory:
Úprava práv a povinností k nezletilým dětem před a po rozvodu, úprava práv a povinností k nezletilým dětem nesezdaní rodiče, návrh na změnu výchovného prostředí, úprava styku nesezdaní rodiče, úprava styku sezdaní rodiče, návrh na zvýšení výživného.

 

S žádostí o sepsání návrhů se lze obrátit na okresní soud v Jeseníku (soudní sociální pracovník – 584 458 228)

 


5.    Kontakty na spolupracující organizace 


OSPOD - Mgr. Bc. Kristýna Michálková  - 584 498 447, kristyna.michalkova@jesenik.cz
Poradna pro rodinu – Mgr. Zuzana Archelová – archelova@ssp-ol.cz , 584 414 035
Espediente – Milena Mikulková - mikulkova@espediente.cz , 605 011 336
Soud – soudní sociální pracovník / soudní tajemník – Mgr. Lenka Kurečková, lkureckova@osoud.jes.justice.cz, 584 458 228

 

6.    Zpráva z výkonu pěstounské péče