Okresní soud v Jeseníku

Bezbariérový přístup

BUDOVA OKRESNÍHO SOUDU V JESENÍKU

Dukelská 2a/761, Jeseník

je vybavena bezbariérovým přístupem i k jednacím síním.

 

Přístup do kanceláří je umožněn, osobám s omezenou schopností pohybu, výtahem.

 

Informace pro občany se zdravotním handicapem

 

 

-          Okresní soud v Jeseníku je soudem bezbariérovým,

-          návštěvník soudu má možnost vstupu do budovy i možnost přístupu do podatelny,

-          účastník řízení má možnost si nechat vyznačit doložku právní moci včetně nahlédnutí do spisu.

 

Informace o relevantních skutečnostech a dostupných pomůckách pro handicapované osoby:

rozměry dveří /vstupní i ostatní/ 90 cm
rozměry výtahu 140 x 110 cm
hygienické zařízení vestibul I. NP
osazení jednacích síní indukční smyčkou ne
umožnění indukčního poslechu ne
vizuální kontrast na schodištích ne
akustický výstup výtahu ne
popisky v Brailově písmu ne
vyhrazené parkovací písmo pro ZTP ne
vybavení budovy akustickým majáčkem ne