Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Úřední hodiny

Informační centrum pro styk s občany

Pondělí 8.00 - 11.30       12.30 - 15.15 hod.
Úterý 8.00 - 11.30       12.30 - 15.15 hod.
Středa 8.00 - 11.30       12.30 - 15.15 hod.       
Čtvrtek 8.00 - 11.30       12.30 - 15.15 hod.
Pátek 8.00 - 11.30       12.30 - 15.15 hod.

1. Informační centrum poskytuje informace veřejnosti - účastníkům řízení: osobní a telefonický kontakt. Právní poradenství o hmotném právu soud neposkytuje a je nutné se obrátit na advokátní kancelář.

2. Poskytuje inforamce ze systému ISAS.

3. Poskytování opisů rozhodnutí, vyznačování doložky právní moci a vykonatelnosti.

4. Informace ze seznamu znalců a tlumočníků.

5. Nahlížení do spisů.

Nahlížení do spisů:

Denně v kanceláři č. dv. 4 /přízemí, po telefonické domluvě s příslušnou pracovnicí k zajištění požadovaného spisu k nahlížení.

Nahlížení je přerušeno přestávkou na oběd.

Pokladna soudu:

Pondělí 7.30 - 11.30       12.00 - 15.00 hod.
Úterý 7.30 - 11.30       12.00 - 15.00 hod.
Středa 7.30 - 11.30       12.00 - 15.00 hod.
Čtvrtek 7.30 - 11.30       12.00 - 15.00 hod.
Pátek 7.30 - 11.30       12.00 - 15. 00 hod.

Příjímání stížností:

Stížnosti se příjímají denně po celou pracovní dobu v podatelně soudu na č. dv.3 / přízemí nebo ve správě okresního soudu na č. dv. 18 / I. patro.

Stížnosti vyřizuje předsedkyně okresního soudu a místopředsedkyně okresního soudu podle příslušných úseků, podle zákona č. 6/2002 Sb., v platném znění

Návštěvy u předsedkyně soudu:

Pátek  9.00 - 10.00 hod. nebo po předchozí domluvě

 

Návštěvy u místopředsedkyně soudu:

Středa 9.00 - 10.00 hod. nebo po předchozí domluvě

 

Příjem žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění (nejedná se o informace na základě občanského soudního řádu a trestního řádu), včetně odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí nebo nevyhovění žádost, nebo proti odepření informace, příjímá ředitelka správy soudu na č. dv. 18 / I. patro.

Ústně, tj. telefonicky podané žádost se vyřizují neformálním způsobem a neevidují se.

 

Elektronické podání stížností a žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Stížnosti a žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, podané elektronicky ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, musí mít kvalifikovaný certifikát vystavený akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Absence elektronického podpisu, jeho poškození nebo neplatnost připojeného certifikátu není důvodem k odmítnutí takového podání.

Anonymní podání (bez uvedené předmětu, nevyžádana obchodní sdělení nebo spam) se nevyřizují dle § 164 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích.