Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Poučení pro osoby vstupující do budov

 

Poučení pro osoby vstupující do budov

 

 

Do budovy soudu jsou oprávněny vstoupit pouze osoby soudem předvolané, osoby jež žádají o provedení úkonů podle občanského soudního řádu,

trestního řádu, jednacího řádu a kancelářského řádu, osoby jež se hodlají zúčastnit jednání, hlavního líčení, nebo veřejného zasedání

pokud není z něho veřejnost vyloučena(§ 116/2 o.s.ř. a § 200/1 tr.ř.).

 

Osoby pohybující se v budově soudu jsou povinny dbát pokynů příslušníků justiční stráže, včetně prokázání totožnosti (§ 22 zákona č. 555/1992 Sb.), zdržet se všeho čím by byl

narušen klid v budově a důstojnost soudního jednání (§ 13/6 jednacího řádu).

 

Do budovy soudu je zakázán vstup se zvířaty, dále je zakázáno cizím osobám vnášet do budovy soudu zbraně, střelivo a další nebezpečné předměty, s výjimkou příslušníků

policie, vězeňské a justiční stráže ve službě. Při porušení tohoto zákazu justiční stráž zabrání takové osobě ve vstupu do budovy.

Vstup však lze umožnit po odložení těchto věcí příslušníkům justiční stráže.

 

Toto poučení se nachází rovněž na informační tabuli, která je umístěna ve vestibulu okresního soudu.