Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Pokladna - poučení dle § 3 odst. 2 kanc. řádu

Pokladna - poučení dle § 3 odst. 2 kanc. řádu

 

Hotovost a platby soudních poplatků, včetně plateb na pohledávky soudu, lze skládat pouze v pokladně soudu na č.dv. 28 / II. p.  každý den po celou pracovní dobu.

 

Kolkové známky lze zakoupit v pokladně soudu na č.dv. 28 / II. p. každý den po celou pracovní dobu.

 

Informace o bankovním spojení

Případné platby lze poukázat na účet Okresního soudu v Jablonci nad Nisou vedený u České národní banky v Ústí nad Labem.

 

Informaci o variabilním symbolu lze získat telefonicky v účtárně okresního soudu u účetní na tel. č. 483 337 006.

 

Neznáte-li variabilní symbol, je nutné zasílat avízo s označením účastníků řízení nebo uvedením spisové značky.

 

Bezhotovostní a přímé platby lze poukázat dle druhu na níže uvedené účty:

Druhy plateb:

Předčíslí

Číslo účtu

Kód banky

Soudní poplatky

 3703  

527451

0710

Náklady trestního řízení

     19  

527451

0710

Náklady civilního řízení

     19  

527451

0710

Náhrady za ustanovené advokáty

     19  

527451

0710

Peněžité tresty

 3762  

527451

0710

Pokuty

 3762  

527451

0710

Peníze z výkonu rozhodnutí

 6015  

527451

0710

Peněžité záruky

 6015  

527451

0710

Jistoty *)

 6015  

527451

0710

Kauce

 6015  

527451

0710

Zálohy na znalecký posudek

 6015  

527451

0710

Soudní depozita

 6015  

527451

0710

Narovnání

 6015  

527451

0710

*) pro navrhovatele předběžného opatření dle § 75b odst. 1 o.s.ř. činí výše skládané jistoty: 

- v civilních věcech 10.000,- Kč   

- v obchodních věcech 50.000,- Kč