Přejít k obsahu

Okresní soud v Hodoníně

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Informační centrum

Informační centrum Okresního soudu v Hodoníně funguje od 2. května 2013  v přízemí budovy Velkomoravská 4, dv.č. 8.

 

Informační centrum vyřizuje:

-         osobní, písemné i telefonické žádosti o informace ohledně stavu řízení

-         vyznačování doložky právní moci a vykonatelnosti na stejnopisy rozhodnutí

-         nahlížení oprávněných osob do soudních spisů, včetně elektronických

-         pořizování kopií ze soudních spisů

 

 

Úřední hodiny pro veřejnost:

 

PONDĚLÍ        08:00 - 11:00 a 12:00 - 15:00

ÚTERÝ            08:00 - 11:00 a 12:00 - 15:00

STŘEDA         08:00 - 11:00 a 12:00 - 15:00

ČTVRTEK       08:00 - 11:00 a 12:00 - 15:00

PÁTEK            08:00 - 11:00 a 12:00 - 14:00

 

Polední přestávka - 11:00 - 12:00 hodin.

 

Poslední účastník je přijímán 15 minut před koncem úředních hodin informačního centra.  Svůj příchod se prosím snažte přizpůsobit časové náročnosti požadované služby.

 

Kontakty:

Tel: 518 307 211

       518 307 212

e-mail: info@osoud.hod.justice.cz

 

Kontaktní osoby:

Vladimíra Gregorovičová

Martina Malíková

 

Nahlížení do spisu:

Ke studiu spisu je nutné se předem objednat na výše uvedených telefonních číslech nebo prostřednictvím e-mailu v dostatečném předstihu, a to nejméně 1 den předem, aby bylo možné spis k nahlížení zajistit.

V případě, že se předem neobjednáte nebo pošlete žádost těsně před svojí návštěvou soudu, vystavujete se riziku, že se nepodaří spis k nahlédnutí zajistit a budete přeobjednáni na pozdější termín.

 

Pořizování kopií soudem je zpoplatněno podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Pro pořizování kopií ze soudních spisů je velmi vhodné využít vlastní fotoaparát, neboť  jím pořízené kopie jsou zcela zdarma.

 

Informační centrum neposkytuje informace dle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím.

 

Pracovnice informačního centra neposkytují všeobecné informace ani právní poradenství, s žádostí o právní radu se musíte obrátit na profesionálního poskytovatele právních služeb.

 

Informace ohledně probíhajících řízení naleznete na stránkách aplikace infoSoud - http://infosoud.justice.cz/

 

Informace ohledně nařízených jednání naleznete na stránkách aplikace infoJednání - http://infojednani.justice.cz/

 

Elektronické dokumenty – infoDokument - ověřování dokumentů EPR - https://infodokument.justice.cz/

 

Znalci a tlumočníci - http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm

Znalci - https://znalci.justice.cz

Tlumočníci a překladatelé - https://tlumocnici.justice.cz

 

Prostor informačního centra je monitorován kamerovým systémem.