Přejít k obsahu

Okresní soud v Hodoníně

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Základní informace

 

 

Osoby vstupující do budov Okresního soudu v Hodoníně jsou povinny podrobit se osobní prohlídce, včetně advokátů, soudních exekutorů a notářů.

 

V budovách Okresního soudu v Hodoníně není zřízena úschovna zbraní.

 

Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé

 

Zpracování a ochrana osobních údajů

 

Informační centrum

 

Elektronická podání

 

Interní protikorupční program Okresního soudu v Hodoníně

 

Stížnosti

 

Bezbariérový přístup

 

Ogranizační struktura soudu

 

Vzor žádosti o dodatečné projednání dědictví