Okresní soud v Hodoníně

Základní informace

Osoby vstupující do budov Okresního soudu v Hodoníně jsou povinny podrobit se osobní prohlídce.

 

 

Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé

 

Zpracování a ochrana osobních údajů

 

Informační centrum

 

Elektronická podání

 

Interní protikorupční program Okresního soudu v Hodoníně

 

Stížnosti

 

Bezbariérový přístup

 

Ogranizační struktura soudu

 

Vzor žádosti o dodatečné projednání dědictví

 

 

OS v Hodoníně má  zaveden Vnitřní oznamovací systém v souladu  s ustanovením čl. 7 odst. 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Informace budou poskytnuty na telefonním  čísle 546 518 889 nebo na emailové adrese: oznameni@ksoud.brn.justice.cz