Přejít k obsahu

Okresní soud v Hodoníně

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Základní informace

 

INFORMACE PRO VEŘEJNOST

aktualizováno 1. 7. 2020

 

ÚŘEDNÍ DOBA

 

Úřední doba kontaktních míst určená pro styk s veřejností:

(informační oddělení, podatelna, pokladna)

 

PONDĚLÍ až ČTVRTEK

08:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00

PÁTEK

08:00 – 11:00 a 12:00 – 14:00

 

INFORMAČNÍ ODDĚLENÍ

Osobní návštěva informačního oddělení je možná pouze po předchozím telefonickém objednání.

 

PODATELNA

Upřednostňuje se písemný, elektronický a telefonický kontakt se soudem před kontaktem osobním.

 

POKLADNA

Pokladna přijímá hotovostní platby výhradně v souvislosti se skládáním jistot na předběžné opatření, veškeré ostatní platby se přijímají bezhotovostně.

 

 

SOUD PREFERUJE PŘÍJEM VŠECH PODÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

 

Soud i nadále upřednostňuje písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.

 

KONTAKTY

 

telefon: +420 518 307 211

             +420 518 307 212

e-mail: podatelna@osoud.hod.justice.cz

fax: +420 518 321 218 (budova Velkomoravská)

       +420 518 307 265 (budova Sadová)

datová schránka:  4t3abh5

poštovní adresa: Okresní soud v Hodoníně, Velkomoravská 4, Hodonín, 695 01      

 

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY

 

Bezhotovostní úhrady příslušného poplatku, jsou možné i tehdy, kdy účastníku řízení není známo bankovní spojení a variabilní symbol.

 

Dotazy k  platbám jsou vyřizovány prostřednictvím e-mailů:

jkolarikova@osoud.hod.justice.cz

jsupova@osoud.hod.justice.cz

popř. na tel. číslech: 518 307 215, 736 435 939.

 

 

ADVOKÁTŮM NEJSOU ZAPŮJČOVÁNY TALÁRY

 

  

 

                                               

 

 

Osoby vstupující do budov Okresního soudu v Hodoníně jsou povinny podrobit se osobní prohlídce, včetně advokátů, soudních exekutorů a notářů.

 

V budovách Okresního soudu v Hodoníně není zřízena úschovna zbraní.

 

Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé

 

Zpracování a ochrana osobních údajů

 

Informační centrum

 

Elektronická podání

 

Interní protikorupční program Okresního soudu v Hodoníně

 

Stížnosti

 

Bezbariérový přístup

 

Ogranizační struktura soudu

 

Vzor žádosti o dodatečné projednání dědictví