Přejít k obsahu

Okresní soud v Hodoníně

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty

 

INFORMACE PRO VEŘEJNOST

 

platné od 31. května 2021

         

VSTUP DO BUDOVY SOUDU

 

Při vstupu do budov soudu je každý povinen použít dezinfekci rukou, v průběhu pobytu v budovách nosit ochranu dýchacích cest (s výjimkou jednacích síní, kde je rozhodnutí o této povinnosti vyhrazeno předsedovi senátu), a dodržovat vzájemné rozestupy nejméně 2 metry.

 

ÚŘEDNÍ DOBA

 

Úřední doba kontaktních míst určená pro styk s veřejností:

(informační oddělení, podatelna, pokladna)

 

PONDĚLÍ  až ČTVRTEK

08:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00

 

PÁTEK

08:00 – 11:00 a 12:00 – 14:00

 

 

INFORMAČNÍ ODDĚLENÍ

 

Informační oddělení poskytuje informace telefonicky, písemně či elektronicky. Osobní návštěva informačního oddělení je možná po předchozím telefonickém objednání, ve výše uvedené úřední době.

PODATELNA

 

Upřednostňuje se písemný, elektronický a telefonický kontakt se soudem před kontaktem osobním. Výrazně se doporučuje využívat vzdálený způsob podání (elektronicky, prostřednictvím pošty).

 

POKLADNA

 

Pokladna přijímá hotovostní platby výhradně v souvislosti se skládáním jistot na předběžné opatření, veškeré ostatní platby se přijímají bezhotovostně.

 

 

 

SOUD PREFERUJE PŘÍJEM VŠECH PODÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

 

 

Soud upřednostňuje písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.

 

KONTAKTY

 

telefon: +420 518 307 211

             +420 518 307 212

 

e-mail: podatelna@osoud.hod.justice.cz

 

fax: 546 581 510       

 

datová schránka:  4t3abh5

 

poštovní adresa: Okresní soud v Hodoníně, Velkomoravská 4, Hodonín, 695 01      

 

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY

V případě úhrady příslušného poplatku, kdy účastníku řízení není známo bankovní spojení a variabilní symbol, je možnost úhrady bezhotovostně.

 

Dotazy k  platbě jsou vyřizovány prostřednictvím e-mailů:     

jkolarikova@osoud.hod.justice.cz

jsupova@osoud.hod.justice.cz

 

 

 

popř. na tel. číslech: 518 307 215, 736 435 939

 

 

ADVOKÁTŮM NEJSOU ZAPŮJČOVÁNY TALÁRY

 

                                                      

 

 

 

 

 

Okresní soud v Hodoníně

Velkomoravská 4

695 46  Hodonín

 

 

tel.: +420 518 307 211

       +420 518 307 212

fax: 546 581 510

datová schránka: 4t3abh5

e-mail: podatelna@osoud.hod.justice.cz

 

 

 

Okresní soud v Hodoníně 

civilní odd.

Sadová 4

695 46  Hodonín

 

tel.: +420 518 307 211

       +420 518 307 212

fax: 546 581 510

datová schránka: 4t3abh5

e-mail: podatelna@osoud.hod.justice.cz

 

 

Informační centrum
Tel: 518 307 211, 518 307 212 - polední přestávka 11:00 - 12:00

 

Tisková mluvčí
Tel: 518 307 231
E-mail: mluvci@osoud.hod.justice.cz

 

Předseda okresního soudu
Tel: 518 307 228

 

Místopředsedkyně okresního soudu

(úsek trestní, dědický, exekuční)
Tel: 518 307 246

 

Místopředseda okresního soudu

(úsek civilní)
Tel: 518 307 291

 

 

Ředitelka správy soudu
Tel: 518 307 227

 

Účtárna
Tel: 518 307 215

 

Vymáhající úřednice
Tel: 518 307 257