Okresní soud v Bruntále

Veřejné zakázky

Profil zadavatele - Okresního soudu v Bruntále - adresa elektronického nástroje v síti Internet, který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup:

 

adresa profilu: https://nen.nipez.cz/profil/OSBRUNTAL