Přejít k obsahu

Okresní soud v Břeclavi

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Základní informace

Informace o soudnictví

Poučení pro osoby vstupující do budov Okresního soudu v Břeclavi

Interní protikorupční program Okresního soudu v Břeclavi

GDPR- Základní informace pro subjekt OÚ

Elektronická podatelna soudu

Rozvrh notářů

Provádění činnosti podle ustanovení § 113 not. řádu v roce 2018

Přístup do budov pro osoby s omezenými možnostmi pohybu

Pověření k vymáhání pohledávek

Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

 

Okresní soud v Břeclavi zavedl Vnitřní oznamovací systém v souladu s ustanovením čl. 7 odst. 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Informace budou poskytnuty: