Přejít k obsahu

Okresní soud v Břeclavi

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Informační centrum Okresního soudu v Břeclavi

 

Informační centrum Okresního soudu v Břeclavi najdete od 1. 1. 2015 v přízemí budovy Národních hrdinů 11, dveře č. 126.

Informace jsou poskytovány osobně i telefonicky na telefonním čísle 519 366 201, s výjimkou informací poskytovaných dle zákona č. 106/1999 Sb.) o svobodném přístupu k informacím.

 

Úřední hodiny:

Pondělí:

7:00 – 10:45   

11:30 – 15:00

Úterý:

7:00 – 10:45

11:30 – 15:00

Středa:

7:00 – 10:45

11:30 – 15:00

Čtvrtek:

7:00 – 10:45

11:30 – 15:00

Pátek:

7:00 – 10:45

11:30 – 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní osoba: Gabriela Vlková

E-mailová adresa: info@osoud.brv.justice.cz

Prodej kolkových známek: přízemí dveře č. 122 – p. Střelcová

 

Pracovnice informačního centra neposkytují právní poradenství. S žádostí o právní radu se obraťte na advokáta.

U jednotlivých vedoucích kanceláří již nebude možné nahlížení do spisů, ani žádat informace o stavu řízení, ani požadovat vyznačení doložky právní moci a vykonatelnosti.

Informace jsou poskytovány po celou dobu úředních hodin informačního centra. Poslední účastník je přijímán 20 minut před skončením úředních hodin informačního centra, a proto svůj příchod přizpůsobte časové náročnosti vámi požadované služby.

Informační centrum poskytuje:

 

- informace o stavu řízení

Informace o průběhu řízení lze také zjistit na internetové adrese

Info soud : http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp

 

- informace o nařízeném jednání

Informace o nařízených jednáních lze také zjistit na internetové adrese

Info jednání: http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp

 

Elektronickou úřední desku soudu najdete na internetové adrese:

http://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjkod=207040

 

 

Ověřování dokumentů elektronického platebního rozkazu (EPR), včetně zjištění stavu řízení a právní moci najdete na internetové adrese

infoDokument: https://infodokument.justice.cz/erozhodnuti-web/index.html

 

- údaje ze seznamu znalců a tlumočníků

Za oznámení údajů ze seznamu soudních znalců a tlumočníků týkající se jednoho znalce nebo tlumočníka je dle zákona o soudních poplatcích zpoplatněn částkou 100 Kč.

Seznam znalců, znaleckých ústavů a tlumočníků je bezplatně přístupný v elektronické podobě na internetové adrese:

http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1

http://datalot.justice.cz/justice/znust.nsf/$$Search?OpenForm

 

- nahlížení do spisů oprávněným osobám

Ke studiu spisu je nutno se objednat nejméně 3 dny předem na telefonním čísle 519 366 201 nebo na e-mailové adrese: info@osoud.brv.justice.cz

V případě neobjednaných žádostí o nahlížení do spisu v Informačním centru nebo v případě zaslání své žádosti těsně před návštěvou soudu, Vám bude vyhověno pouze v případě, pokud nebude žádost bránit práci se spisem a umožní to kapacitní možnosti Informačního centra.

Po předchozím objednání bude spis v požadovanou hodinu připraven ke studiu v Informačním centru.

Dodržujte dohodnutý časový termín pro nahlížení, v případě, že se nebudete moci dostavit v dohodnutém termínu, sdělte laskavě telefonicky tuto skutečnost na číslo 519 366 201.

 

- kopírování dokumentů ze spisu

Jestliže budete žádat pořízení kopie dokumentů ze spisů, je výhodnější použít k tomuto účelu vlastní fotoaparát, pomocí kterého si můžete pořídit neomezené množství kopií. Vyhotovení kopií zaměstnanci Informačního centra je zpoplatněno dle Zákona 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, a to:

- vyhotovení stejnopisu (opisu) rozhodnutí a protokolu za každou i započatou stránku 70,- Kč

- vyhotovení kopie (fotokopie) listin, protokolu, příloh, záznamů a jiných částí spisů vedených soudem za každou i započatou stránku 20,- Kč

- za poskytnutí kopie elektronických dat, které jsou součástí spisu, na trvalém nosiči dat, za každý nosič 50,- Kč

 

- vyznačení právní moci a vykonatelnosti na rozhodnutí

- informace ze sazebníku soudních poplatků

 

Objekt je střežen kamerovým systémem.