Okresní soud v Berouně

Kontaktní osoby detašovaného pracoviště Okresního soudu v Berouně

 

Detašované pracoviště Okresního soudu v Berouně

Politických vězňů  20

266 01 Beroun

Upozornění: Tato adresa není určena pro doručování.

 

tel.: + 420 311 604 500

fax: + 420 257 005 053

e-mail: podatelna@osoud.ber.justice.cz

 

 

 

Trestní oddělení

 

tel.: + 420 311 604 559

 

fax: + 420 257 005 053

e-mail: lvaskova@osoud.ber.justice.cz

 

kontaktní osoba: Ladislava Vašková (č. dv. 309)    

 

Exekuční oddělení

 

tel.: + 420 311 604 566

 

fax: + 420 257 005 053

e-mail: bcerplova@osoud.ber.justice.cz

kontaktní osoba: Barbora Čerplová (č. dv. 316)