Přejít k obsahu

Okresní soud v Benešově

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Opatření předsedy Okresního soudu v Benešově ze dne 9.10.2020 o činnosti Okresního soudu v Benešově v nouzovém stavu

 

                                        

 I.

Vstup do objektu Okresního soudu v Benešově, Masarykovo nám. 223, Benešov, včetně pobočky na adrese Poštovní 2079, Benešov,  se počínaje dnem 12.10.2020 od 7:00 hod. omezuje pro veřejnost, na dobu úředních hodin v pondělí a středu. 

Vyjma uvedenou dobu podatelna a pokladna Okresního soudu v Benešově přijímá podání učiněná osobně a poskytuje služby v době od 8,30 hodin do 11,00 hodin a v době od 12,00 hodin do 14, 00 hodin.

II.

 Ustanovení bodu jedna se nevztahuje na osobu,

  1. která předloží předvolání k úkonu na příslušný den, ledaže úkon byl již odročen,
  2. která se jako veřejnost hodlá účastnit veřejného zasedání, hlavního líčení či jednání ve věci.
  3. o níž to stanoví předseda Okresního soudu v Benešově nebo soudce, pověřený výkonem funkce místopředsedy Okresního soudu v Benešově,  ředitelka správy Okresního soudu v Benešově nebo předseda senátu či samosoudce.
  4. státní zástupce,
  5. právní zástupce, obhájce, anebo zmocněnce osob ad a).

 

 

III.

Vstup bude umožněn pouze osobě, která:

a) nevykazuje zjevné projevy respiračního onemocnění,

b) kontrolou provedenou bezdotykovým teploměrem měla naměřenou tělesnou teplotu nejvýše 36,9 stupňů C,

c) využívá ústní roušku nebo jinak má zajištěnou ochranu svých dýchacích cest (pomocí šátku, šály apod.) a zaváže se takovou ochranu používat po celou dobu svého pobytu v objektu Okresního soudu v Benešově.

d) použije desinfekci rukou umístěnou u vchodu do budovy Okresního soudu v Benešově včetně pobočky.

 

IV.

 Úkony podle bodu III. provádí příslušníci Justiční stráže, kteří vykonávají službu v budově Okresního soudu v Benešově. Neumožní-li vstup do objektu Okresního soudu v Benešově osobě, která byla předvolána k úkonu, oznámí to neprodleně příslušnému předsedovi senátu nebo samosoudci nebo vedoucí příslušné soudní kanceláře.

V.

 Nahlížení do spisu je možné zpravidla po předchozím objednání učiněném telefonicky či elektronicky v době uvedené v bodě I.

 

 

VI.

V jednacích síních při projednávání věcí rozhoduje u osob účastnících se jednání o užití ochrany dýchacích cest předseda senátu (samosoudce).

Osoby, které jsou jednání přítomny jako veřejnost, jsou povinny užít ochranu dýchacích cest.

V případě že tyto osoby uvedenou povinnost poruší a i přes upozornění povinnost nesplní, mohou být na pokyn předsedy senátu (samosoudce) z objektu Okresního sodu v Benešově vykázány. V případě potřeby provede vykázání příslušník justiční stráže.

 

 

VII.

Toto opatření nabývá účinnosti dne 12.10.2020 v 7.00 hod.

 

 

                                                                                                 Mgr.Pavel Vosmanský, předseda Okresního soudu v Benešově