Okresní soud Plzeň - město

Pracovní doba a úřední hodiny

 

 

 

Pracovní doba

- pružná s pevným časovým úsekem 8:00 do 14:00 hod, pracovní přestávka zaměstnanců na oddech a jídlo v délce 30 min v době od 11:00 do 13:00 hod

Den

Hodiny

Pondělí

06:45 - 15:00

Úterý

06:45 - 15:00

Strředa

07:30 - 17:00

Čtvrtek

06:45 - 15:00

Pátek

06:45 - 15:00

 

 

Doba pro styk s občany

- sepis návrhů ve věcech opatrovnického oddělení a sepis exekučních podání v podnělí od 7:00 do 11:00 hod a od 12:00 do 15:00 hod, ve středu od 7:30 do 12:00 hod a od 13:00 do 17:00 hod

- podatelna soudu přístupna po celou pracovní dobu

Den

Hodiny

Pondělí

06:45 - 15:00

Úterý

06:45 - 15:00

Středa

07:30 - 17:00

Čtvrtek

06:45 - 15:00

Pátek

06:45 - 15:00

 

 

Infocentrum

 

Den

Hodiny

Hodiny

Pondělí

07:00 - 11:00

12:00 - 15:00

Úterý 07:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Středa 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek

07:00 - 11:00

12:00 - 15:00

Pátek 07:00 - 11:00 12:00 - 15:00

 

 

Návštěvy u předsedy soudu

Den

Hodiny

Hodiny

Pondělí

08:00 - 11:00

13:00 - 15:00

Středa

08:00 - 11:00

13:00 - 15:30

 

 

Návštěvy u místopředsedy soudu C

Den

Hodiny

Hodiny

Úterý

08:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Čtvrtek

08:00 - 11:15

13:00 - 15:00

 

 

Návštěvy u místopředsedy soudu T

Den

Hodiny

Hodiny

Pondělí

08:00 - 11:15

13:00 - 15:00

Pátek

08:00 - 12:00

13:00 - 15:00