Obvodní soud pro Prahu 9

Vedení Obvodního soudu pro Prahu 9

Mgr. Ilona Benešová 
Předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 9

Mgr. Markéta Vernerová Ivičičová
Místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 pro věci trestní

Mgr. Blanka Schramová
Místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 pro věci civilní

Monika Novotná
Ředitelka správy Obvodního soudu pro Prahu 9