Obvodní soud pro Prahu 9

Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů - GDPR

Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů - GDPR

Následující informace podle ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení nebo GDPR") Vám poskytují obecný přehled o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji v soustavě soudů.

Zpracování a ochrana osobních údajů o Obvodního soudu pro Prahu 9

Zpracování a ochrana osobních údajů - záznam telefonních hovorů