Obvodní soud pro Prahu 9

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program - aktualizované znění ke dni 30. 6. 2022
Etický kodex - aktualizované znění ke dni 30. 6. 2022
Profesní životopisy funkcionářů soudu - aktualizované znění ke dni 1. 1. 2023

Seznam poradců a poradních orgánů Obvodního soudu pro Prahu 9 ke dni 31. 12. 2023
Seznam poradců a poradních orgánů Obvodního soudu pro Prahu 9 ke dni 30. 6. 2023
Seznam poradců a poradních orgánů Obvodního soudu pro Prahu 9 ke dni 31.12. 2022
Seznam poradců a poradních orgánů Obvodního soudu pro Prahu 9 ke dni 30. 6. 2022
Seznam poradců a poradních orgánů Obvodního soudu pro Prahu 9 ke dni 31. 12. 2021
Seznam poradců a poradních orgánů Obvodního soudu pro Prahu 9 ke dni 30. 6. 2021
Seznam poradců a poradních orgánů Obvodního soudu pro Prahu 9 ke dni 31. 12. 2020
Seznam poradců a poradních orgánů Obvodního soudu pro Prahu 9 ke dni 30. 6. 2020
Seznam poradců a poradních orgánů Obvodního soudu pro Prahu 9 ke dni 31. 12. 2019

 

Protikorupční linka Obvodního soudu pro Prahu 9

Veškerá podezření z korupčního jednání zaměstnanců Obvodního soudu pro Prahu 9 lze oznamovat prostřednictvím následujících kontaktů:
e-mail:   korupce@osoud.pha9.justice.cz
telefon:  251 443 247

 

Protikorupční linka Ministerstva spravedlnosti ČR

Veškerá podezření z korupčního jednání zaměstnanců resortu Ministerstva spravedlnosti lze oznamovat prostřednictvím následujících kontaktů:
e-mail:   korupce@msp.justice.cz
telefon:  221 997 623

poštovní adresa: Ministerstvo spravedlnosti, odbor kontroly, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

 

Aktuální informace Úřadu vlády ČR k protikorupční problematice naleznete na adrese www.korupce.cz.