Obvodní soud pro Prahu 9

Bankovní spojení

Soudní poplatek
se hradí vylepením kolkové známky (v příslušné hodnotě) na originálu žaloby, nebo je možno jej uhradit bezhotovostně na č. účtu: 3703-325091/0710, variabilní symbol stanoví účtárna soudu nebo kancelář - lze také platit hotově nebo platební kartou na pokladně soudu

Znalečné a tlumočné
zálohy na znalečné hradí účastník řízení na č. účtu: 6015-325091/0710, náklady řízení uložené rozhodnutím soudu se hradí na č. účtu: 19-325091/0710, variabilní symbol stanoví účtárna soudu nebo kancelář - lze také platit na pokladně soudu

Náklady trestního řízení, náhrady za ustanovené obhájce apod.
č. účtu: 19-325091/0710, informace o vymáhaných pohledávkách sdělují vymáhající úředníci a účtárna soudu

Kauce, narovnání, zálohy na soudní řízení
č. účtu: 6015-325091/0710, variabilní symbol stanoví účtárna soudu nebo kancelář - lze také platit na pokladně soudu

Složení jistoty – žádost o vydání předběžného opatření
č. účtu: 6015-325091/0710, variabilní symbol stanoví účtárna soudu nebo kancelář - lze také platit na pokladně soudu

 

Peněžité tresty a pokuty
č. účtu: 3762-325091/0710, informace o vymáhaných pohledávkách sdělují vymáhající úředníci a účtárna soudu