Obvodní soud pro Prahu 9

Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém Obvodního soudu pro Prahu 9 pro oznamování protiprávního jednání a ochranu těchto oznamovatelů (tzv. "whistleblowing")
/celé znění předpisu/

Možnosti podání oznámení

  • Speciální e-mailová adresa pro přijímání oznámení je:  whistleblowing@osoud.pha9.justice.cz

 

  • Písemné oznámení lze podat prostřednictvím podatelny Obvodního soudu pro Prahu 9 a to v pracovní dny a v pracovní době (viz úřední hodiny soudu na webových stránkách soudu). Takové oznámení musí být podáno v řádně zalepené obálce opatřené nápisem „WHISTLEBLOWING - K RUKÁM POVĚŘENÉ OSOBY - NEOTVÍRAT".

 

  • Telefonické oznámení lze učinit u řešitele na tel. č.: + 420 251 443 349.

 

  • Osobní oznámení je možno podat v pracovní dny po domluvě termínu s řešitelem na tel. č.: + 420 251 443 349.


Oznámení týkající se Obvodního soudu pro Prahu 9 je možno podat také externímu řešiteli, Ministerstvu spravedlnosti ČR těmito způsoby: písemně: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, Praha 2, PSČ 128 10, e-mailem: oznamovatel@msp.justice.cz, telefonicky: + 420 221 997 840. Podrobnosti na webové stránce MSp: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/


Osoba příslušná pro přijímání, prošetřování, posouzení (řešitel)

Mgr. Blanka Schramová, tel. č.: + 420 251 443 349, mail: whistleblowing@osoud.pha9.justice.cz


Informace podle § 9 odst. 2) písm. b) bod 3 zákona na ochranu oznamovatelů

Obvodní soud pro Prahu 9 si na základě odst. 34 preambule Směrnice vyhrazuje možnost nepřijímat anonymní podání.

Obvodní soud pro Prahu 9 vylučuje přijetí oznámení od osoby, které není zaměstnancem, nebo pro soud nevykonává práci, odbornou praxi, stáž nebo obdobnou činnost, nebo není osobou v obdobném postavení.