Obvodní soud pro Prahu 8

Určení notáře JUDr. Evy Krejcarové, notářky v Praze - k vydávání stejnopisů, opisů a výpisů z notářských zápisů sepsaných Státním notářstvím pro Prahu 8 pro rok 2021

Dopis prezidentky Notářské komory pro hlavní město Prahu paní JUDr. Věry Sáblíkové ze dne 11. listopadu 2020 týkající se určení notáře – JUDr. Evy Krejcarové, notářky v Praze - k vydávání stejnopisů, opisů a výpisů z notářských zápisů sepsaných Státním notářstvím pro Prahu 8 pro rok 2021.

 

 

Určení notáře k vydávání stejnopisů, opisů a výpisů z notářských zápisů sepsaných státním notářstvím pro Prahu 8 pro rok 2021

Prezidium Notářské komory pro hl. m. Prahu rozhodlo dne 14. 10. 2020 dle § 113 notářského řádu, že JUDr. Eva Krejcarová, notářka v Praze, je určena pro rok 2021 k vydávání stejnopisů, opisů a výpisů z notářských zápisů sepsaných státním notářstvím pro Prahu 8 a uložených u Obvodního soudu pro Prahu 8.

 

Celý dopis je umístěn zde.