Přejít k obsahu

Obvodní soud pro Prahu 8

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Interní protikorupční program

  Interní protikorupční program OS8 (aktualizované znění k 30. 6. 2020)   Etický kodex zaměstnanců OS8   Vedení obvodního soudu pro...

GDPR

Zpracování a ochrana osobních údajů - obecná notifikace Zpracování a ochrana osobních údajů - záznam telefonních hovorů   ...

Bankovní spojení - čísla účtů

  Soudní poplatek se hradí vylepením kolkové známky (v příslušné hodnotě) na originálu žaloby, nebo je možno jej uhradit bezhotovostně na č. účtu ...

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudu   Podatelna soudu mimo listinných podání rovněž přijímá datové zprávy a...

Nahlížení do soudních spisů

Žádáme účastníky řízení a advokáty, aby v zájmu zjednodušení a urychlení žádali o nahlížení do konkrétních spisů nejméně pracovní den předem a to e-mailem na adresu ...

Otevřená justice

Otevřená data české justice jsou na adrese https://data.justice.cz/SitePages/DomovskaStranka.aspx Registr smluv je na adrese https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani ...