Přejít k obsahu

Obvodní soud pro Prahu 8

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Interní protikorupční program

  Interní protikorupční program OS8 (aktualizované znění k 30. 6. 2020)   Etický kodex zaměstnanců OS8   Vedení obvodního soudu pro...

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudu   Podatelna soudu mimo listinných podání rovněž přijímá datové zprávy a...

GDPR

Zpracování a ochrana osobních údajů - obecná notifikace Zpracování a ochrana osobních údajů - záznam telefonních hovorů   ...

Bankovní spojení - čísla účtů

  Soudní poplatek se hradí vylepením kolkové známky (v příslušné hodnotě) na originálu žaloby, nebo je možno jej uhradit bezhotovostně na č. účtu ...

Nahlížení do soudních spisů

Žádáme účastníky řízení a advokáty, aby v zájmu zjednodušení a urychlení žádali o nahlížení do konkrétních spisů nejméně pracovní den předem a to e-mailem na adresu ...

Otevřená justice

Otevřená data české justice jsou na adrese https://data.justice.cz/SitePages/DomovskaStranka.aspx Registr smluv je na adrese https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani ...