Obvodní soud pro Prahu 8

Rozvrh práce notářů působících jako komisaři v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 8

 

Způsob pověřování jednotlivých soudních komisařů vychází z data narození zůstavitele.

 

V případě, že datum narození zůstavitele není známo, vychází se při pověření z data jeho úmrtí.                    

Soudní komisaři   Zůstavitelé narození

JUDr. Ing. Michael Sáblík

 -

1. - 6. den v měsíci a 31.1., 31.7., 31.12. každého roku

Mgr. Michaela Oswaldová

 -

7. - 12. den v měsíci každého roku

Mgr. Hana Remešová

 -

13. - 18. den v měsíci a 31.3. a 31. 8. každého roku

Mgr. Šárka Zwierzynová

 -

19. – 24. den v měsíci každého roku

JUDr. Eva Krejcarová

 -

25. – 30. den v měsíci a 31.5. a 31.10. každého roku

 

 

Označení notáře, který bude pověřen provedením úkonů jako soudní komisař namísto notáře, kterému bylo toto pověření zrušeno, který byl vyloučen z provedení úkonů soudního komisaře či pokud byla nařízena výměna tohoto notáře jako soudníko konisaře:

 

- namísto notáře JUDr. Ing. Michaela Sáblíka - notářka Mgr. Michaela Oswaldová

- namísto notářky Mgr. Michaely Oswaldové - notářka JUDr. Ilona Remešová

- namísto notářky Mgr. Hany Remešové - notářka Mgr. Šárka Zwierzynová

- namísto notářky Mgr. Šárky Zwierzynové - notářka JUDr. Eva Krejcarová

- namísto notářky JUDr. Evy Krejcarové - notář JUDr. Ing. Michael Sáblík

 

ELEKTRONICKÁ PODATELNA

NAHLÍŽENÍ DO SOUDNÍCH SPISŮ

ROZVRH PRÁCE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

SOUDNÍ ÚŘEDNÍ DESKA, INFORMACE O PRŮBĚHU ŘÍZENÍ A JEDNÁNÍ

ÚŘEDNÍ HODINY

KONTAKTY