Obvodní soud pro Prahu 8

Nahlížení do soudních spisů

Žádáme účastníky řízení a advokáty, aby v zájmu zjednodušení a urychlení žádali o nahlížení do konkrétních spisů nejméně pracovní den předem a to e-mailem na adresu nahlizenios8@osoud.pha8.justice.cz nebo telefonicky na telefonních číslech infocentra uvedených v sekci KONTAKTY. V případě žádostí o nahlížení zaslaných e-mailem, bude připravenost spisu pro nahlížení na požadovaný termín potvrzena odesílateli e-mailem. Pracovní doba pro nahlížení do spisů je uvedena v sekci ÚŘEDNÍ HODINY.

ELEKTRONICKÁ PODATELNA

NAHLÍŽENÍ DO SOUDNÍCH SPISŮ

ROZVRH PRÁCE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

SOUDNÍ ÚŘEDNÍ DESKA, INFORMACE O PRŮBĚHU ŘÍZENÍ A JEDNÁNÍ

ÚŘEDNÍ HODINY

KONTAKTY